ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

E-OFFICE 6

ระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (ท้องถิ่นอำเภอ,ท้องถิ่นจังหวัด)
รับ-ส่ง เอกสารออนไลน์
ตรวจสถานะการรับ การส่งเอกสารได้ พร้อมบอกวันเวลา
ดูเอกสาร online ผ่าน google doc
ประหยัดกระดาษในการพิมพ์
ประหยัดเวลาในการเดินทางไปรับเอกสาร
ประหยัดค่าบำรุงรักษายานพาหนะในการเดินทาง
มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
พิมพ์รายงานการรับเอกสาร
ค้นหาเอกสารได้รวดเร็วพร้อมตรวจสถานะการรับเอกสาร
ทำงาน online ผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ที่มี internet
ทุกหน่วยงานสามารถส่งเอกสารถึงกันได้
มีระบบ ข้อความส่งถึงกันได้ผ่านระบบ online
กำหนดหน่วยงานย่อยได้เอง
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเอกสารได้ตลอดเวลา
ใช้งานง่าย
รองรับ brownser รุ่นใหม่