เอกสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร/สภา


ข้อมูลกำนันผู้ใหญ่บ้าน


ราคาน้ำมัน ปตท.

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 นำโดย นางบัวผัน บุตรดา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกสภาฯ นายธนภัทร ช่อมะกอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

เที่ยวไทยไม่ตกยุค จ. สระบุรี
(08 ธันวาคม 2559)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ